His Excellency Namık Tan is Ambassador of the Republic of Turkey to the United States of America

Categories:

His Excellency Namık Tan is Ambassador of the Republic of Turkey to the United States of America

Türk toplumunun değerli mensupları,

Büyükelçimiz sayın Namık Tan Cleveland’a yapacağı ziyaret kapsamında, 8 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14:30’da kuzeydoğu Ohio’da yaşayan vatandaşlarımızla biraraya gelecektir.

Sayın büyükelçimiz, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşımızla tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyacağını belirtmiştir. TASNO Yönetim Kurulu, sözkonusu toplantıya katılımı arttırmak ve ev sahipliği yapmak üzere diğer Türk dernekleriyle işbirliği halinde çalışmaktadır.

8 Ekim 2011 Cumartesi, Saat 14:30
Cleveland State University
Fenn Tower Ballroom 303
2121 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44115

Saygılarımızla,

TASNO Yönetim Kurulu

——

Dear members of the Turkish community,

Our Ambassador His Excellency Namik Tan will meet with us on October 8 at 2:30 pm during his visit to Cleveland.

His Excellency expressed that he would be most pleased to meet with as many of our community as possible for an exchange of thoughts and ideas. To that end, the TASNO board of directors are working in conjunction with all Turkish American associations in the area.

Saturday October 8, 2011 at 2:30 pm
Cleveland State University
Fenn Tower Ballroom 303
2121 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44115

Respectfully,

TASNO Board of Directors

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.